เช้าข่าว 7 สี

รองผู้ว่าฯ กรุงเทพ เปิดกิจกรรมสร้างกุศล ปั่นส่งน้องเรียน หาทุนการศึกษาแก่เยาวชนด้อยโอกาส

เช้าข่าว 7 สี - นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างกุศล "ปั่นส่งน้องเรียน" จัดหาทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาส ยากจน มีความประพฤติดี และมีความกตัญญูให้ได้มีโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนจบปริญญาตรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง