กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ชี้แจงปมการจ่ายเงินสนับสนุนให้สมาคมกีฬา

View icon 88
วันที่ 14 ก.พ. 2566
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ออกมาชี้แจงปมการค้างเบิก-จ่ายเงินสนับสนุนให้กับสมาคมกีฬาต่าง ๆ

จากประเด็นกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ที่ค้างจ่ายเงินสนับสนุน ทำให้หลายสมาคมกีฬาได้รับผลกระทบ ต้องรอเป็นระยะเวลานานถึงจะได้รับเงินสนับสนุน และมีการจัดสรรงบกีฬาแบบไม่เป็นธรรม จนมีผู้ร้องทุกข์ทำหนังสือถึงผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ทำให้เมื่อวานนี้ ดร.สุปรานี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทย ต้องออกมาแถลงข่าวชี้แจงขั้นตอนระเบียบการยื่นขอเงินสนับสนุนกีฬา โดยกระบวนการยื่นของบและเบิกจ่ายจะขึ้นอยู่กับ กกท. เป็นผู้พิจรณาเพียงผู้เดียว กองทุนฯ ไม่มีสิทธิ์ในการอนุมัติเบิกจ่าย ซึ่งการล่าช้าอาจมีปัญหาระยะเวลาการยื่นเอกสาร เอกสารไม่ครบ หรือขอมาผิดวัตถุประสงค์ ทำให้โครงการต่าง ๆ จะตกค้างอยู่ที่ กกท.

ส่วนเรื่องความโปร่งใส มีการตรวจสอบกระบวนการของบตั้งแต่ต้นจนจบทุกขั้นตอน โดยเริ่มจาก กกท. แล้วส่งต่อมาที่กองทุนฯ และประเด็นเรื่องการตัดงบ ทางสมาคมกีฬาต่าง ๆ ได้ยื่นของบสนับสนุนต่อ กกท. รวมกันมากกว่า 10,000 ล้านบาท แต่งบประมาณมีเพียง 4,000 กว่าล้านบาท จึงต้องดูตามความเหมาะสม

ดังนั้น กกท. จะต้องจัดสรรทุกโครงการให้ยอดงบประมาณลดลงตามกรอบวงเงินที่กองทุนฯ มี ซึ่งการลดงบประมาณและตัดงบนั้น ขึ้นอยู่ที่ กกท. พิจารณาตามเกณฑ์ว่าจะจัดสรรงบประมาณให้กับสมาคมกีฬาต่าง ๆ เท่าไหร่ ซึ่งทางกองทุนฯ ไม่ได้เข้าไปก้าวก่าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง