เช้าข่าว 7 สี

บริษัท ไทยฮอนด้า จับมือ กรมอาชีวศึกษา จัดการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยให้นักเรียนอาชีวะ

เช้าข่าว 7 สี - บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียนอาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 จัดอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะขับขี่ปลอดภัยให้กับบุคลากรในสังกัดของอาชีวศึกษามากกว่า 300 สถาบัน สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุและลดการบาดเจ็บทางถนน ให้กับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนครูและอาจารย์ จัดขึ้นที่ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพมหานคร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง