ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 15 ม.ค.66 ดัง ส.เพลินจิต vs ศรทอง ส.ยิ่งเจริญการช่าง

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 15 ม.ค.66 ดัง ส.เพลินจิต vs ศรทอง ส.ยิ่งเจริญการช่าง