มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จัดมหกรรมวิ่งควาย-ประกวดควายงาม จ.ชัยภูมิ 15 ม.ค.นี้

View icon 128
วันที่ 6 ม.ค. 2566
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ร่วมกับ สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย จังหวัดชัยภูมิ แถลงข่าวจัดงาน "มหกรรมเทศกาลวิ่งควายและประกวดควายงามเพื่ออนุรักษ์ควายไทยเมืองพญาแล" ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมการเลี้ยง และพัฒนาตลาดควายไทย และอนุรักษ์ควายไทยพื้นเมือง แข่งขันที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 15 มกราคมนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง