สภาทนายความ แถลงข่าวจัดการแข่งขัน ลอว์เยอร์ คลับ ครั้งที่ 24 และเปิดตัววันกีฬาสภาทนายความ

View icon 228
วันที่ 29 ธ.ค. 2565
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - สภาทนายความ แถลงข่าวการจัดการแข่งขัน ลอว์เยอร์ คลับ ครั้งที่ 24 และเปิดตัววันกีฬาสภาทนายความครั้งแรก ในวันที่ 13-15 มกราคม 2566 ที่สนามกีฬาสถาบันวิทยาลัยพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพลานามัย ความสามัคคี ความมีน้ำใจ และพัฒนาด้านกีฬาต่าง ๆ ของสมาชิกทนายความ ให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล