สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานกาชาด ประจำปี 2565

View icon 167
วันที่ 8 ธ.ค. 2565
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 17.37 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนลุมพินี ทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด "9 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย" โอกาสนี้ พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดร้านกาชาด ผู้ชนะการประกวดกุลบุตร - กุลธิดากาชาด และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน พร้อมกันนี้ หน่วยงานที่ร่วมออกร้านกาชาดและผู้มีจิตศรัทธา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย สมทบงานกาชาดประจำปี 2565 และทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ ชุด "66 ปี พระเมตตาราชการุณย์" การแสดงจำลองพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ให้จัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยที่บ้านเขาล้าน จังหวัดตราด เพื่อสงเคราะห์ผู้อพยพตามหลักมนุษยธรรม และหลักการกาชาดสากล 

จากนั้น ทรงเปิด "งานกาชาด ประจำปี 2565" ซึ่งปีนี้ แบ่งเป็นกิจกรรมออนกราวน์ ที่สวนลุมพินี ประกอบด้วยโซนกิจกรรมพิเศษ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย กิจกรรมจุดเทียนถวายพระพร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ นิทรรศการสร้างสรรค์เส้นสีสู่โลกเสมือนจริง กิจกรรมแจกกล้าไม้มงคล 99,999 ต้น และโซนจัดแสดงภาพวาดฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรูปแบบสติกเกอร์ไลน์ ชุด "แชทได้บุญ แชร์ได้กุศล" (CHAT & CHARITY) ปีที่ 2 มีทั้งหมด 16 ภาพ เชิญชวนให้ประชาชนที่มาเที่ยวชมงานกาชาดได้ดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์ ในราคาชุดละ 35 บาท หรือ 50 COIN รายได้สมทบทุนในโครงการ "เงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย"

นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงสภากาชาดลาวที่ได้มาร่วมออกร้านในงานกาชาดเป็นครั้งแรก และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้านโครงการส่วนพระองค์ อาทิ ร้านสมเด็จองค์สภานายิกา สภากาชาดไทย, ร้านอุปนายิกาสภากาชาดไทย, ร้านโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา, มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย, ร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, มูลนิธิชัยพัฒนา, โครงการทหารพันธุ์ดี ในการนี้ ทอดพระเนตรการประมูลผักดอง วังสระปทุมพระราชทาน

ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค อาหารของดี 50 เขต กรุงเทพมหานคร, บริการตรวจสุขภาพฟรี จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและจากศิลปิน นักร้อง สังกัดต่าง ๆ ปีนี้เน้นจัดงานในรูปแบบ Green Fair ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นไปตามระเบียบเงื่อนไขการใช้สวนสาธารณะ โดยรณรงค์ให้งดการใช้โฟม ลดการใช้พลาสติกเน้นบรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมารีไซเคิล นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมออนไลน์บนแพลตฟอร์ม www.งานกาชาด.com และ www.redcrossfair.com ที่จำหน่ายสินค้าออนไลน์และได้ชมงานเสมือนมาที่งานด้วยตนเอง ผู้สนใจสามารถร่วมงานได้ระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง