ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 7 ธ.ค.65 สกุลชัยเล็ก ดาบแป๋งนครบาล vs หาญ บอสวิคคาร์ออดิโอ

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 7 ธ.ค.65 สกุลชัยเล็ก ดาบแป๋งนครบาล vs หาญ บอสวิคคาร์ออดิโอ