ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 3 ธ.ค.65 ชายหล้า ภ.หลักบุญ vs บุญชนะ นายกเอท่าศาลา

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 3 ธ.ค.65 ชายหล้า ภ.หลักบุญ vs บุญชนะ นายกเอท่าศาลา