เช้าข่าว 7 สี

ม.เกษตรฯ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง 80 ปี นำเงินสร้างคณะแพทย์-โรงพยาบาล

เช้าข่าว 7 สี - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมรวมพลังแสดงความรักและสามัคคี ภายใต้โครงการ "เดิน-วิ่ง 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" นำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สนับสนุนการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นในวันที่ 15 มกราคมปีหน้า พร้อมกันในทุกสนามของวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสนามในแต่ละจังหวัดเครือข่ายนิสิตเก่าทั่วประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง