ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 13 พ.ย.65 ต่วนเป๋ เดอะเบสอุดร vs อภิสิทธิ์ เค.ที.ยิม.

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 13 พ.ย.65 ต่วนเป๋ เดอะเบสอุดร vs อภิสิทธิ์ เค.ที.ยิม.