พยากรณ์อากาศวันนี้ 9 พฤศจิกายน 2565

View icon 65
วันที่ 9 พ.ย. 2565
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - พยากรณ์อากาศวันนี้ 9 พฤศจิกายน 2565

ช่วงนี้พื้นที่ตอนบนของไทยยังคงมีมวลอากาศเย็นปกคลุม ขณะเดียวกันพื้นที่ภาคใต้มีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงลมตะวันออกพัดปกคลุม รวมไปถึงร่องมรสุมที่ยังคงพาดผ่านอยู่ ทำให้ภาคใต้นั้นยังมีฝนตกได้อยู่ แต่อาจจะตกน้อยลงกว่าช่วงก่อนหน้านี้