ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 8 พ.ย.65 เสมาเพชร ส.เชาวลิต vs แปดแสนเล็ก ราชานนท์

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 8 พ.ย.65 เสมาเพชร ส.เชาวลิต vs แปดแสนเล็ก ราชานนท์