เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 8 พฤศจิกายน 2565

เช้าข่าว 7 สี - พยากรณ์อากาศวันนี้ 8 พฤศจิกายน 2565

ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้ อ่าวไทย และทะเลอันดามัน เริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง