ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 5 พ.ย.65 จักรดาว วิษณุกลการ vs บุญชนะ นายกเอท่าศาลา

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 5 พ.ย.65 จักรดาว วิษณุกลการ vs บุญชนะ นายกเอท่าศาลา