ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 4 พ.ย.65 หาญ ส.ศักรินทร์ vs ตี๋เล็ก ราชานนท์

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 4 พ.ย.65 หาญ ส.ศักรินทร์ vs ตี๋เล็ก ราชานนท์