ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 3 พ.ย.65 สิทธิศักดิ์ เซ็งซิมอิ๊วยิม vs วัชรชัย ราชานนท์

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 3 พ.ย.65 สิทธิศักดิ์ เซ็งซิมอิ๊วยิม vs วัชรชัย ราชานนท์