เช้าข่าว 7 สี

แถลงข่าวกิจกรรม Good Guy Run ปีที่ 3 เดิน-วิ่งส่งเสริมสุขภาพและต่อต้านการทุจริต

เช้าข่าว 7 สี - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม กู๊ด กาย รัน ปีที่ 3 กิจกรรม เดิน-วิ่ง ส่งเสริมสุขภาพและต่อต้านการทุจริต มีขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง