กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จัดประชุมสัมมนาให้ความรู้เรื่องการขอทุนสนับสนุน

View icon 21
วันที่ 2 พ.ย. 2565
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จัดประชุมสัมมนาให้กับสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า "แห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด" จากทั่วประเทศ เพื่อให้ความรู้และทำความเข้าใจระบบระเบียบข้อปฏิบัติ การขอรับทุนสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวก และทำให้การขอทุนสนับสนุนมีความรวดเร็วมากขึ้น