ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 29 ต.ค.65 เพชรมงคล ศูนย์กีฬาห้วยต้ม vs ชูทรัพย์ ส.สละชีพ

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 29 ต.ค.65 เพชรมงคล ศูนย์กีฬาห้วยต้ม vs ชูทรัพย์ ส.สละชีพ