ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 28 ต.ค.65 ชายเล็ก ควายทองยิม vs ขวัญ ส.เพลินจิต

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 28 ต.ค.65 ชายเล็ก ควายทองยิม vs ขวัญ ส.เพลินจิต