ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 22 ต.ค.65 เพชรมาลัย เพชรเจริญวิทย์ vs ราชันย์ ส.สมนึก

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 22 ต.ค.65 เพชรมาลัย เพชรเจริญวิทย์ vs ราชันย์ ส.สมนึก