ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 21 ต.ค.65 ขุนพันธ์ เกียรติเจริญชัย vs ปืนกล เล็กนครศรี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 21 ต.ค.65 ขุนพันธ์ เกียรติเจริญชัย vs ปืนกล เล็กนครศรี