เช้าข่าว 7 สี

ส.ยูยิตสูแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ส.กีฬาจังหวัดจันทบุรี จัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายูยิตสูระดับต้น

เช้าข่าว 7 สี - สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย​ ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬา อบรมผู้ฝึกสอนกีฬายูยิตสูระดับต้น​ เพื่อให้บุคลากรและผู้ฝึกสอนยูยิตสูของจังหวัดจันทบุรี​ นำไปถ่ายทอดเพื่อพัฒนาวงการยูยิตสูในจังหวัดต่อไป