ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 18 ต.ค.65 สกุลชัยเล็ก ดาบแป๋งนครบาล vs เพชรลูกฟ่าง ช.พิณราช

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 18 ต.ค.65 สกุลชัยเล็ก ดาบแป๋งนครบาล vs เพชรลูกฟ่าง ช.พิณราช