ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 7 ต.ค.65 จ้าวอินทรีย์ เกียรติเจริญชัย vs พิทักษ์ชัย ช.เกตุวีนา

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 7 ต.ค.65 จ้าวอินทรีย์ เกียรติเจริญชัย vs พิทักษ์ชัย ช.เกตุวีนา