ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 2 ต.ค.65 เพชร อ.พิมลศรี vs หนึ่งเทพ อีมิเน้นท์แอร์

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 2 ต.ค.65 เพชร อ.พิมลศรี vs หนึ่งเทพ อีมิเน้นท์แอร์