เปิดโครงการ อบรมทักษะรู้เท่าทันสื่อกีฬา ครั้งแรกที่ราชบุรี

View icon 64
วันที่ 19 ก.ย. 2565
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ ประเดิมจัดโครงการ "อบรมทักษะรู้เท่าทันสื่อกีฬา" ครั้งแรก ในโซนภาคกลาง และภาคตะวันตก ที่จังหวัดราชบุรี เพื่อเสริมความรู้เพิ่มทักษะความเข้าใจเเละสร้างภูมิคุ้มกันต่อเปลี่ยนเเปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์ สำหรับโครงการ "อบรมทักษะรู้เท่าทันสื่อกีฬา" จะจัดขึ้นอีก 3 ครั้ง โดยครั้งต่อไป วันที่ 29-30 ตุลาคม นี้ ที่จังหวัดภูเก็ต