ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 14 ก.ย.65 เก่งกาจ ส.โชคกิจชัย vs รุ่งอุบล ซากามิ

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 14 ก.ย.65 เก่งกาจ ส.โชคกิจชัย vs รุ่งอุบล ซากามิ