สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ เปิดตัวโครงการ อบรมทักษะรู้เท่าทันสื่อกีฬา

View icon 64
วันที่ 9 ก.ย. 2565
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดตัวโครงการ "อบรมทักษะรู้เท่าทันสื่อกีฬา" ตระเวน 4 ภาคทั่วประเทศ เสริมความรู้เพิ่มทักษะความเข้าใจเเละสร้างภูมิคุ้มกันต่อเปลี่ยนเเปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์ จะจัดทั้งหมด 4 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ภาคกลาง เเละภาคตะวันตก ในวันที่ 17-18 กันยายน ที่ภูผาผึ้งรีสอร์ต สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ครั้งที่ 2 ภาคใต้ ในวันที่ 29-30 ตุลาคม ที่จังหวัดภูเก็ต

ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเเละตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 17-18 ธันวาคม ที่จังหวัดบุรีรัมย์

ครั้งที่ 4 ในวันที่ 21-22 มกราคม ปีหน้า ที่จังหวัดเชียงใหม่