เช้าข่าว 7 สี

วัดบวรฯ จัดงานวิ่งการกุศล ช่วยเหลือ 17 โรงพยาบาล

เช้าข่าว 7 สี - มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารฯ แถลงข่าวจัดงานวิ่งการกุศลเพื่อช่วย 17 โรงพยาบาล โครงการ "ก้าวด้วยธรรม ก้าวด้วยใจ เพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาล" กิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 โดยจัดพร้อมกัน 4 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร, บุรีรัมย์, กาฬสินธุ์ และสุราษฎร์ธานี