เช้าข่าว 7 สี

จอมเตะไทย คว้าเพิ่ม 2 เหรียญทองแดง เทควันโดยุวชน-เยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2022

เช้าข่าว 7 สี - เริ่มที่การแข่งขันเทควันโดยุวชนและเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2022 ที่เวียดนาม จอมเตะไทย คว้าเพิ่ม 2 เหรียญทองแดง ไปติดตามการรายงานจาก คุณวรรณธิดา โชติมโนธรรม