ห้องข่าวภาคเที่ยง

พรรคร่วมฝ่ายค้านแนบความเห็น กรธ. ประกอบคำร้อง ยื่นสอบปมนายกฯ 8 ปี

ห้องข่าวภาคเที่ยง - บ่ายวันนี้ พรรคร่วมฝ่ายค้านจะยื่นขอให้ตรวจสอบเรื่องประเด็นการดำรงตำแหน่ง 8 ปี ของนายกรัฐมนตรี ท่ามกลางข่าวสะพัดว่า นายกรัฐมนตรีอาจตัดสินใจประกาศยุบสภา จบปัญหาเรื่องการตีความ

คำร้องของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่ยื่นต่อประธานรัฐสภา เพื่อขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความกรณีการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ 8 ปีของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะมี 2 ประเด็นคือ ขอให้ศาลวินิจฉัยให้ พลเอกประยุทธ์ พ้นจากหน้าที่ และขอให้ศาลมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างรอคำวินิจฉัย พร้อมกับแนบบันทึกการประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเข้าไปด้วย

โดยเฉพาะความเห็นของ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ อดีตประธาน กรธ. และ นายสุพจน์ ไข่มุกด์ อดีตรองประธาน ที่ได้ให้ความเห็นไว้เมื่อการประชุม ในวันที่ 7 กันยายน 2561 ซึ่งมีเนื้อหาใจความว่า ให้นับวาระดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี รวมวาระที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่รัฐธรรมนูญ 2560