ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 15 ส.ค.65 วันเฉลิม ศิษย์ช้อน้อง vs อภิสิทธิ์ เค.ที.ยิม

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 15 ส.ค.65 วันเฉลิม ศิษย์ช้อน้อง vs อภิสิทธิ์ เค.ที.ยิม