เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 15 สิงหาคม 2565

เช้าข่าว 7 สี - พยากรณ์อากาศวันนี้ 15 สิงหาคม 2565

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้