เช้าข่าว 7 สี

สรุปเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์

เช้าข่าว 7 สี - ไปชมสรุปเหรียญทองกัน

กรุงเทพมหานคร ยังนำโด่งที่ 120 เหรียญทอง นำ ชลบุรี ที่สองถึง 62 เหรียญทอง เชียงใหม่ อยู่ที่สาม 42 เหรียญทอง พัทลุง เจ้าภาพ อยู่ที่ 14 มี 14 เหรียญทอง