เช้าข่าว 7 สี

กรุงเทพมหานคร ยังนำเจ้าเหรียญทอง ที่ 66 เหรียญ พัทลุงเกมส์

เช้าข่าว 7 สี - ไปชมสรุปเหรียญ

กรุงเทพมหานคร ยังนำที่ 66 เหรียญทอง นำชลบุรี ที่สอง 21 เหรียญทอง เชียงใหม่ อยู่ที่สาม 38 เหรียญทอง พัทลุง เจ้าภาพ อยู่ที่ 11 มี 9 เหรียญทอง