เช้าข่าว 7 สี

สรุปเหรียญ พัทลุงเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565

เช้าข่าว 7 สี - ไปชมสรุปเหรียญรางวัลล่าสุด

1. ชลบุรี                            22 เหรียญทอง  9 เหรียญเงิน 21 เหรียญทองแดง
2. กรุงเทพมหานคร            20 เหรียญทอง 18 เหรียญเงิน 11 เหรียญทองแดง
3. จันทบุรี                         10 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน   5 เหรียญทองแดง
4. สมุทรสาคร                    10 เหรียญทอง  7 เหรียญเงิน   7 เหรียญทองแดง
5. เชียงใหม่                       10 เหรียญทอง  6 เหรียญเงิน   3 เหรียญทองแดง
6. สุพรรณบุรี                       8 เหรียญทอง 17 เหรียญเงิน 17 เหรียญทองแดง