เช้าข่าว 7 สี

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 11 แอลพี วัน คัพ ครั้งที่ 1 จ.ลพบุรี

เช้าข่าว 7 สี - นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานปิดการแข่งขัน และมอบรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 11 แอลพี วัน คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 2 จังหวัดลพบุรี การจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชาชนในพื้นที่พัฒนาตนเอง ออกกำลังกาย และสร้างความรักความสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์