ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 23 ก.ค.65 รักเกียรติ เกียรติประภัสร์ vs มนต์ขาว ช.จันมณี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 23 ก.ค.65 รักเกียรติ เกียรติประภัสร์ vs มนต์ขาว ช.จันมณี