ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 16 ก.ค.65 ลมหวล ลูกไทวาหก vs จ้าวอินทรีย์ เกียรติเจริญชัย

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 16 ก.ค.65 ลมหวล ลูกไทวาหก vs จ้าวอินทรีย์ เกียรติเจริญชัย