เช้านี้ที่หมอชิต

นายกฯ ตรวจราชการ จ.เชียงใหม่ ในรอบ 2 ปี

เช้านี้ที่หมอชิต - นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในรอบ 2 ปี ติดตามโครงการป้องกันน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ และ ห่วงใยประชาชนท่ามกลางวิกฤตพลังงาน ทั้งที่ใจอยากลดราคาน้ำมันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แต่ติดขัดที่กติกาไม่เอื้ออำนวย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งในรอบเกือบ 2 ปี เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของรัฐบาล หลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ณ ประตูระบายน้ำแม่ตะมาน อำเภอแม่แตง นอกจากวัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการน้ำ สำหรับการอุปโภคบริโภค การเกษตร การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมแล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำปิงตอนบน นำระบบโทรมาศ และ ระบบเตือนภัยจากอุทกภัยและน้ำหลากล่วงหน้ามาใช้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และลดความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เชียงใหม่ แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การดำเนินโครงการล่าช้าออกไปจากเดิม ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566 ต้องขยับเป็นปี 2570

ขณะที่ นายกรัฐมนตรี ขอให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จ โดยยินดีจะช่วยลดอุปสรรค และแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อความล่าช้าให้ พร้อมฝากไปถึงผู้รับผิดชอบโครงการขนาดใหญ่ทั่วประเทศ เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผน หากมีเหตุให้ต้องล่าช้า จะต้องมีคำตอบที่ชัดเจนให้รัฐบาล

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ไปเป็นประธานเปิดงาน FTI EXPO 2022 ซึ่งจัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ โชว์วิสัยทัศน์ และยืนยันความมีเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศ และความเชื่อมั่นที่นานาชาติต่างให้การยอมรับ พร้อมเปรียบไทยเหมือนรถยนต์ ที่ต้องบรรทุกคนไทยทุกคนไปด้วยกัน โดยหวังให้เป็นยานยนต์แห่งอนาคต ที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าไม่หยุดนิ่ง แต่หากไปต่อไม่ไหว ทุกคนต้องลงจากรถมาช่วยกันเข็น เพื่อให้ประเทศเดินต่อไปได้ หลังการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ

ส่วนการสวมหน้ากากอนามัย ที่แม้รัฐบาลจะประกาศให้เป็นไปโดยความสมัครใจ แต่ก็ยังมีหลายคนไม่ยอมถอด เพราะต้องการลดความเสี่ยงจากการติดเชี้อ นายกรัฐมนตรี จึงขอให้ทุกคนสบายใจ ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกบุลลี ย้ำทุกคนมีสิทธิที่จะปกป้องตัวเองและครอบครัว

ขณะที่ ปัญหาพลังงานที่กำลังปัญหาใหญ่ของประเทศ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า อยากลดราคาพลังงานเพื่อช่วยเหลือประชาชน แต่ติดเงื่อนไขและกติกาที่มีอยู่ ไม่ใช่ว่าอยู่ดี ๆ จะไปทำเองคนเดียว หรือ สั่งการทุกอย่างได้ ที่พูดแบบนี้ไม่ได้เข้าข้างผู้ประกอบการธุรกิจพลังงาน แต่หวังให้ประชาชนรับฟังคำชี้แจง และเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น