ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 28 มิ.ย.65 หนึ่งพิชิต ส.ศักดิ์มีชัย vs ยอดกฤษดา ลูกเหนือปฐพี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 28 มิ.ย.65 หนึ่งพิชิต ส.ศักดิ์มีชัย vs ยอดกฤษดา ลูกเหนือปฐพี