7HD ร้อนออนไลน์

"ลุงป้อม" มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา จนท.อนุรักษ์ป่าไม้ พื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ขอให้ช่วยกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ผืนป่า

24 มิถุนายน 2565  พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดและคณะเดินทางมามอบทุนการศึกษาให้บุตร-ธิดา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา DISASTER RELIEF TRAINING CENTER

พร้อมได้ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆ ที่ได้บูรณาการร่วมกับมูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด สำหรับปีที่ผ่านมา ในการดำเนินโครงการต่างๆ และการสร้างคูกันช้างแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่การเกษตรของประชาชน
  
โดย พลเอก ประวิตร ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันผลักดันโครงการต่างๆให้สามารถดำเนินการไปได้ด้วยดี พร้อมขอให้ช่วยกันดูแลพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ซึ่งปัจจุบันมีแหล่งน้ำและแหล่งอาหารเพิ่มมากขึ้นแล้ว ทำให้สัตว์ป่ามีน้ำใช้ และขอให้บูรณาการป้องกันไฟป่าไม่ให้เกิดขึ้น รวมถึงให้น้อมนำพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้ มีการป้องกันช้างป่าไม่ให้ทำร้ายประชาชน และฟื้นฟูป่ารอยต่อให้มีความยั่งยืน เป็นป่าดงดิบให้ได้

โดยในปี 2565 คณะกรรมการมูลนิธิฯ มีมติเห็นชอบให้มูลนิธิฯ สนับสนุนทุนการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาให้กับบุตร - ธิดา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โดยมีผู้ขอรับทุนการศึกษา จำนวน 382 ทุน แบ่งออกเป็น ระดับประถมศึกษา จำนวน 123 ทุนๆ ละ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาและปวช. จำนวน 247 ทุนๆ ละ 5,000 บาท และระดับอุดมศึกษาและปวส. จำนวน 12 ทุนๆ ละ 10,000 บาท  และนอกจากนี้ ยังได้มอบเงินสินไหมทดแทนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิต 1 ราย มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือให้ราษฎรที่ถูกช้างป่าทำร้ายโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย เสียชีวิต 3 ราย และมอบถังน้ำ จำนวน 200 ใบ ให้กับหน่วยที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ วัด, โรงเรียน ,ชุมชนและหมู่บ้าน อทิ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กองกำลังบูรพา สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

พลเอกประวิตร กล่าวว่า ในนามคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มามอบทุนการศึกษาในวันนี้ การมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร - ธิดาของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ได้จัดให้มีขึ้น เป็นประจำทุกปีและปีนี้เป็นปีที่ 17 แล้ว ผมและกรรมการมูลนิธิฯ ทุกท่าน ตระหนักถึงภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด และขอให้ลูก ๆ หลาน ๆ จงตั้งใจและขยันศึกษาเล่าเรียนเป็นลูกที่ดี เชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ และเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ ต่อไป