เช้าข่าว 7 สี

ส.กีฬายูยิตสู จัดอบรมผู้ตัดสินยูยิตสู ก่อนการแข่งขันยูยิตสู ไทยแลนด์ โอเพน กรังปรีซ์ 2022

เช้าข่าว 7 สี - สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมผู้ตัดสินในประเภทไฟท์ติ้ง และดูโอ ก่อนการแข่งขันยูยิตสู ไทยแลนด์ โอเพน กรังปรีซ์ 2022 ที่จะแข่งขันระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายนนี้ ที่อาคารนันทนาการ สถาบันกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต