ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 11 มิ.ย.65 เก่งกล้า ก.กลมเกลียว vs ต้อยติ่ง เกียรติไพศาล

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 11 มิ.ย.65 เก่งกล้า ก.กลมเกลียว vs ต้อยติ่ง เกียรติไพศาล