เช้าข่าว 7 สี

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาฯ จัดงานตลาดนัดสมาคม ช่วยเหลือค่าครองชีพผู้สื่อข่าวกีฬา และครอบครัว

เช้าข่าว 7 สี - สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย จัดงาน "ตลาดนัดสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย" งานมีขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจไทยถดถอย ความเป็นอยู่และการดำรงชีพของผู้คน แต่ละคน แต่ละครอบครัว เป็นไปด้วยความยากลำบาก สมาคมฯ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและพยายามหาแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้สื่อข่าวกีฬา สมาชิกและครอบครัว สามารถมีแนวทางในการดำรงชีพที่ดีต่อไป โดยงานจัดที่ลานปทุมวัน ฮอลล์ ชั้นจี เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ งานมีถึงวันพรุ่งนี้