ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 9 มิ.ย.65 ไทเกอร์เล็ก ส.สมพร vs กิตติ ศักดิ์รังสิต

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 9 มิ.ย.65 ไทเกอร์เล็ก ส.สมพร vs กิตติ ศักดิ์รังสิต