เช้าข่าว 7 สี

3 หน่วยงาน แข่งฟุตบอลนัดพิเศษเชื่อมความสัมพันธ์

เช้าข่าว 7 สี - กระทรวงการต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่างข้าราชการ 3 หน่วยงาน อีกครั้ง

หลังจากที่เว้นห่างการจัดการแข่งขันกีฬามานานกว่า 2 ปี เพราะสถานการณ์โควิด-19 ระบาด โดยการแข่งขันฟุตบอลดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ข้าราชการในสังกัด หันมาใส่ใจและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในอนาคต