ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 2 มิ.ย.65 ยอดกฤษดา ลูกเหนือปฐพี vs ฟ้าคำราม ประสาทวิทยาการ

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 2 มิ.ย.65 ลูกเหนือปฐพี vs ฟ้าคำราม ประสาทวิทยาการ